DISTRIBUTORS & RETAILERS

Tvmax Market

 • Address: Benkova 1700/5, 149 00 Praha 11-Chodov

Market - Malá

 • Address: Štěpánská 542/14, Nové Město, 120 00 Praha 2

Super Market

 • Address: Rybná 678/9, 110 00 Staré Město

Mini Market

 • Address: Sokolská 29, 120 00 Nové Město

Happy Mart

 • Address: Pobřežní 224/20, 186 00 Karlín

Market Express

 • Address: Řipská 780/20, 130 00 Vinohrady

Cannabis Store

 • Address: 28. Října 762/4, 110 00 Staré Město

Mini Market

 • Address: Vodičkova 695/24, 110 00 Nové Město

Souvenir Cannabis

 • Address: Truhlářská 1105/11, 110 00 Nové Město

HT MARKET

 • Address: Sokolovská 106/42, 180 00 Karlín

CANNABIS STORE

 • Address: Spálená 83/3, 110 00 Nové Město

Chubby Cat Shop

Vietnamese Cannabis Association in Thailand

Alice Seeds® Secret Garden

HeadShop & Growshop for Vietnamese

Hạt Giống

Biệt Đội Siêu Hạt Giống

Hạt Giống Của Những Vị Thần

Hạt Giống Cần

Vườn Địa Đàng 420

VƯỜN CỔ TÍCH CANNABIS

hatgiongcan.com

Bộ Lạc 420

Thảo Luận Công Thức Đất Trồng Cây

Tinh Dầu Gai Dầu

Vườn Trên Mây 

Nguyễn Long

Hột Cần

Hột Cà Chua

Trí Dũng

Võ Thị Yến Nhi

Hạt Kần Xa

Duck Vie

Stoner HN

Guen Tuh